Landsbygdsnätverket

Fiske- och vattenbruksexempel

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration. Detta gör vi bland annat genom att lägga upp lärorika exempel, vilket är ett utmärkt sätt att sprida kunskap och information. Vi kommer att publicera ett nytt exempel varannan månad, däremot lite oftare inledningsvis.

Det finns en stor potential för att utveckla verksamheterna kring fisketurism.

Det finns en stor potential för att utveckla verksamheterna kring fisketurism.

Fiskaren Glenn Fridh som deltog i projektet Ökat värde utan ökat uttag.

Fiskaren Glenn Fridh som deltog i projektet Ökat värde utan ökat uttag. Foto: Ingmar Elofsson

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU