Landsbygdsnätverket

Fiske- och vattenbruksexempel

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration. Detta gör vi bland annat genom att lägga upp lärorika exempel, vilket är ett utmärkt sätt att sprida kunskap och information. Vi kommer att publicera ett nytt exempel varannan månad, däremot lite oftare inledningsvis.

Fiskareföreningen Norden startade som en yrkesförening och är i dag en aktiv aktör präglad av innovativt hållbarhetstänk. Mest omtalad är deras tillverkning av selektiva fångstredskap som lämnar småfisken i havet och gynnar ett hållbart fiske.

SLU jobbar sedan 2014 med idéer direkt från yrkesfisket för att utveckla nya och mer hållbara redskap. Genom att utgå från fiskarnas upplevda problem och ge dem möjligheten att testa lösningar har man skapat en unik modell som nu sprider sig internationellt.

En bred sammanslutning av fiskeintressenter jobbar tillsammans med Skansen för att sprida kunskap om fiskens betydelse för samhället i stort. Satsningen har blivit en succé och går nu in på sitt sjätte år.

Rätt använd tillgängliggör digitaliseringen svenska fiskevatten och gör att Sverige växer som fiskedestination. Företaget Jighead som i år säljer 130 000 fiskekort via iFiske.se är ett bra exempel.

Innovation och nytänk är ledord för Guldhaven Pelagiska i Kalix. Löjrommen är och förblir företagets viktigaste produkt, men arbetet med diversifiering pågår ständigt, bland annat med avsikt att minska sårbarheten och öka hållbarheten.

I jämtländska Kälarne finns världens främsta avelsstation för röding, menar Daniel Wikberg. Anläggningen delägs av näringen och är till stor nytta för fiskodlarna i norra Sverige som kontinuerligt får ta del av framstegen i avelsarbetet.

Samverkan är nyckeln till framgång. Det menar Kim Kullberg som driver Mörrum River Hotel. "Laxfisket är ju världsberömt, men vi måste alla hjälpas åt och samarbeta för att bli så attraktiva som möjligt" säger han.

En minskning av byråkratin är en av de viktigaste åtgärderna för att underlätta för unga att ta sig in i fiskeyrket. Det menar 32-årige fiskaren Dennis Bergman som ser positivt på framtiden för det kustnära småskaliga fisket.

Kedjeåsens fisk

Kedjeåsens fisk har två anläggningar med en total produktion på 80 ton. Det handlar främst om regnbågslax, öring och röding och en stor del sätts ut i någon av de 15 småsjöar som ingår i företagets fiskeområde.

Det finns en stor potential för att utveckla verksamheterna kring fisketurism.

Det finns en stor potential för att utveckla verksamheterna kring fisketurism.

Fiskaren Glenn Fridh som deltog i projektet Ökat värde utan ökat uttag.

Fiskaren Glenn Fridh som deltog i projektet Ökat värde utan ökat uttag. Foto: Ingmar Elofsson

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU