Landsbygdsnätverket

Kontakt

Har du frågor om det svenska eller om det europeiska landsbygdsnätverket? Kontakta Landsbygdsnätverkets kansli via e-post eller ta direkt kontakt med någon av kanslirepresentanterna.

Maria Gustafsson, verksamhetsledare

Tel: 036-15 51 04


Maria leder Landsbygdsnätverkets arbete.

Beata Allen, samordnare

Tel: 036-15 59 28

Beata är kansliets representant i arbetsgruppen Naturturism och i Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling. Beata ansvarar också för regionala och nationella nätverksträffar inom lokalt ledd utveckling.

Nils Lagerroth, samordnare,
stf verksamhetsledare

Tel: 036-15 62 15

Nils är kansliets representant i arbetsgrupperna Gröna näringar och Integration. Nils arbetar även med nomineringen av ullbaggar och landsbygdsgalan.

Tommy Nilsson, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 52 22, 072-586 67 72

Tommy ansvarar för webbplatsen, nyhetsbrevet och sociala medier. Han är också kontaktperson i kommunikationsfrågor gentemot arbetsgrupperna Naturturism, Service i landsbygder, Unga i landsbygdsutveckling, fiskerirelaterade grupper, Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling samt grupper inom det internationella samarbetet.

Magnus Nordgren, samordnare

Tel: 036-15 58 67

Magnus är kansliets representant i arbetsgruppen Service i landsbygder och ansvarar för nätverket för landsbygdsutvecklare i kommun, region och länsstyrelse. Han är också ansvarig för arbetet inom Landsbygdsnätverkets inriktning Fiske och Vattenbruk.

Inger Pehrson, samordnare EIP-Agri

Tel: 072-977 59 01

Inger är ansvarig för Landsbygdsnätverkets arbete med EIP-Agri och det nationella innovationsnätverket, liksom för kontakterna med EIP-Agri Service Point och andra EU-länders supportverksamhet. Inger ingår också i och samordnar innovationssupporten som hjälper de som vill söka innovationsstöd.

Suzanne Printzell, administratör

Tel: 036-15 62 13

Suzanne ansvarar för konferens- och mötesadministration. Hon bistår med administration vid nomineringen av ullbaggar, administrerar nätverkets medlemsregister samt kontaktuppgifter.

Tel: 036-15 62 16

Hans-Olof är kanslirepresentant i den tematiska arbetsgruppen för Unga i landsbygdsutveckling. Han är också kontaktperson för frågor som rör internationell samverkan och har ett särskilt ansvar i arbetet med att stödja leadergruppernas transnationella samarbetsprojekt och arbetar även med EU:s strategi för Östersjöregionen. Där har han genom Jordbruksverket ett ansvar som policysamordnare (PAC) för fiske och vattenbruk. I den rollen är Hans-Olof även medlem i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Fiske och Vattenbruk.

Marie Söderström, administratör

Tel: 036-15 50 98

Marie ansvarar för fakturor och utbetalningar och inhämtning av uppgifter inför prövning av nya medlemmar i nätverket.

Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 59 09

Ingrid har extra bra koll på vår kommunikationsstrategi och grafiska profil. Hon fungerar också som stöd i kommunikationsfrågor för arbetsgrupperna Gröna näringar, Integration, EIP Agri, Klimat och Ung i gröna näringar.

Ska du skicka fakturor, post eller besöka oss?

 

Fakturor

Fakturering ska ske som e-faktura och följande fakturaadress ska anges:
Statens Jordbruksverk
FE 60
838 73 FRÖSÖN

Ange referensnummer 10106 i fakturahuvudet. Betalningsvillkor 30 dagar. Faktureringsavgift eller liknande administrativa avgifter får inte tas ut.

Här kan du läsa om e-fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du knappa din faktura på gratistjänsten Fakturaportalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 202100-4151
BG: 5693-2486

Utländska fakturor skickas till:
Jordbruksverket, ref: Marie Söderström
551 82 Jönköping

Post

Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
551 82 Jönköping

Paket och större försändelser:

Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
Gjuterigatan 4
553 18 Jönköping

Besöksadress:
Vallgatan 8, Jönköping 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU