Landsbygdsnätverket

Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling (LLU)

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i Samordningsgruppen. Gruppen arbetar för att på ett övergripande plan skapa erfarenhetsutbyten, lärande mellan alla leaderområden, andra nationella aktörer och de olika fonderna.

Ordförande
Anders Johansson
Leader Mälardalen
070-235 94 98

Ledamot
Annika Andersson
Leader Sjuhärad
070-644 00 65

Ledamot
Camilla Andersson
Länsstyrelserna
070-519 72 37

Ledamot
Kerstin Hallenborg
Leader Skånes Ess
070-219 99 50

Ledamot
Mats Denninger
Leader Sörmlandskusten
070-560 52 60

Ledamot
Sofia Lindblad
LRF
072-726 02 12

Adjungerad resurs
Dina Friis
Svenska ESF-rådet
036-34 57 41

Adjungerad resurs
Henrik Blomberg
Tillväxtverket Jönköping
08-681 95 51

Adjungerad resurs
Maria Ahlsved
Näringsdepartementet

Kanslirepresentant
Beata Allen
Landsbygdsnätverket
036-15 59 28

Ledamot
Bengt-Olov Innala
FOG Tornedalen-Haparanda
skärgård, 070-544 95 04

Ledamot
Charlotte Liliemark
Leader Kustlandet
070-952 49 49

Ledamot
Lars Carlsson
Hela Sverige ska leva
070-534 49 49

Ledamot
Mikael Kivijärvi
Hushållningssällskapens förb.
070-600 50 55

Ledamot
Theres Sundberg
Leader Gästrikebygden
070-245 21 01

Ledamot
Ulla Kjellander
Naturskyddsföreningen
070-213 51 97

Adjungerad resurs
Johan Magnusson
Jordbruksverket
072-180 29 64

Adjungerad resurs
Maria Gustafsson
Landsbygdsnätverket
070-615 21 40

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU