Landsbygdsnätverket

Service i landsbygder

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen Service i landsbygder. Gruppens uppgift är bland annat att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling för att skapa en stor efterfrågan på stöd till servicelösningar.

Ordförande
Jacqueline Hellsten
Leader/LLU
070-725 62 69
Läs presentationen

Ledamot
Aline Kärrbäck
Region Kronoberg
070-984 47 50
Läs presentationen

Ledamot
Camilla Jägerhem
Tillväxtverket
08-681 65 93
Läs presentationen

Ledamot
Claes Becklin
Hela Sverige ska leva
070-565 84 10

Ledamot
Fredrik Lager
Kristianstads kommun
073-313 64 00
Läs presentationen

Ledamot
Lena Kansbod
Ludvika kommun
072-586 73 88
Läs presentationen

Ledamot
Tommy Sjöling
Länsstyrelsen Jämtlands län
010-225 33 36
Läs presentationen

Magnus Nordgren

Kanslirepresentant
Magnus Nordgren
Landsbygdsnätverket
070-542 22 58
Läs presentationen

Ledamot
Anetté Larm-Johansson
Skärgårdarnas riksförbund
070-600 40 27
Läs presentationen

Ledamot
Carina G. Hördegård
Bygdegårdarnas riksförbund
070-532 20 68
Läs presentationen

Ledamot
Ewa Engdahl
Coompanion
070-658 73 23
Läs presentationen

Ledamot
Hilkka Eskelinen
SmåKom
073-708 73 80
Läs presentationen

Ledamot
Sofia Ståhle
Länsstyrelsen Stockholms län
010-223 15 84
Läs presentationen

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU