Landsbygdsnätverket

Samlad kunskap och material

Uppfinn inte hjulet igen! Fakta och kunskap som tas fram under projektet publicerar vi här. Vi sammanställer och länkar också till material som andra tagit fram.

Filtrera på kategori

Fisk och fiske - vad är det som gäller?

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har tagit fram en skrift som är tänkt att vara ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer och offentliga upphandlare av mat.

Skolmjölksstödet och nya krav på kompletterande utbildningsåtgärd – vad innebär det?

Det finns ingen anledning till oro över det nya kravet på "kompletterande utbildningsåtgärd" för att kunna ta del av EU:s skolmjölksstöd. Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola har tillsammans med MATtanken diskuterat frågan med Jordbruksverket vilket lett fram till ett förtydligande.

Istället för lax – lösningar för att kunna servera hållbar fet fisk i de offentliga köken

Livsmedelsverkets rekommendation är att servera fet fisk varannan vecka. Den feta fisken som är hållbart producerad är förhållandevis dyr och ryms oftast inte inom den offentliga sektorns begränsade budget. Hur ska det offentliga köket förhålla sig till detta dilemma?

Hållbar fet fisk på den offentliga tallriken – seminarium vid Almedalsveckan 2019

Det är svårt för skolköken att följa Livsmedelsverkets råd att servera fet fisk varannan vecka och samtidigt klara hållbarhetsmålen. Tillsammans med Kost & Näring arrangerade MATtanken ett seminarium under Almedalsveckan 2019 där vi belyste detta dilemma. Seminariet spelades in och kan ses i efterhand.

Sammanställning av måltidspolicyer

De flesta av Sveriges kommuner har en politiskt fastställd måltidspolicy/kostpolicy. På denna sida har vi sammanställt länkar till många av dem tillsammans med uppgift om vilket år de fastställdes.

Klimatvänliga recept för offentlig måltid

En sammanställning av receptsamlingar, kokböcker och andra tips på hur man kan skapa mer hållbara offentliga måltider.

Måltidspolicy - hyllvärmare eller rättesnöre?

De flesta kommuner och regioner i landet har politiskt beslutade måltidspolicyer eller kostpolicyer. Ett sådant policydokument skapar en grund att utgå ifrån vid utvecklingen av måltidsverksamheten. Här ger vi några tips att använda vid framtagandet av en måltidspolicy.

Hur mycket svenskt är det möjligt att få på den offentliga tallriken?

I debatten kring offentliga måltider efterfrågas ofta mer mat med svenskt ursprung. Hur mycket av det som köps in kan i praktiken komma från Sverige med nuvarande måltidsvanor?

Hållbar produktion och konsumtion av mat

Att vi vill ha hållbara måltider är en självklarhet för många, men hur vi definierar hållbarhet är inte alltid lika självklart. Kunskapen om hållbar mat är ofta ganska smal och inriktad på specifika frågor. Jordbruksverkets rapport om hållbar mat vill visa på bredden i ämnet.

Andelsjordbruk – en väg till mer närodlat i de offentliga köken eller en återvändsgränd?

Många offentliga verksamheter som upphandlar livsmedel vill öka andelen som är lokalt och regionalt producerat. Kan andelsjordbruk vara en väg framåt?

Tips och stöd kring upphandling av livsmedel och måltidstjänster

På Upphandlingsmyndighetens livsmedelssidor finns mycket att hämta för såväl köpare, säljare som beslutsfattare.

Bonden i skolan och andra pedagogiska verktyg

Det finns flera pedagogiska verktyg tillgängliga på webben, helt gratis. Material och övningar som bidrar till höjd kunskap och reflektion kring hållbar produktion och konsumtion av mat och som är kopplade till de olika målen i läroplanen.

Svenska mervärden

Vad är de svenska mervärdena? Jordbruksverket har tagit fram sex skrifter som kan användas i samband med policyarbete och livsmedelsupphandling.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster