Landsbygdsnätverket

Utvärdering digital nätverksträff 6 november 2018

Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten. Dina synpunkter är viktiga för oss!

Sista svarsdag: 15 november

1. Vilken regional mötesplats deltog du i?2. Landsbygdsnätverket genomförde den digitala nätverksträffen på 18 orter. Underlättade detta ditt deltagande?
3. Var träffen värd den tid som du lade på att delta?
4. Lärde du dig sådant som du har nytta av för att vara med och främja smarta landsbygder?
5. Knöt du nya kontakter som du kan använda dig av?

7. Markera de programpunkter som gav dig inspiration:
Multiple selection

8. Markera de programpunkter som gav dig ny kunskap:
Multiple selection

9. Kände du dig delaktig i programmet exempelvis genom möjligheten att ställa frågor?
10. Var tekniken och lokalen tillfredsställande för mötesformen?
Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU