Landsbygdsnätverket
Aborre Melin

Välkommen till en konferensen som för samman nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av en hållbar fisketurism i Sverige. Foto: Daniel Melin

Obs! Konferensen är fullbokad!

Offentlig-privat samverkan för en hållbar fisketurism

Konferensen, som genomförs i närvaro av H.M. Konungen och med medverkan av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, för samman nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av en hållbar fisketurism i Sverige. Här möts offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, produkt- och affärsutvecklare, forskare samt fisketuristiska entreprenörer. Ett övergripande syfte är att nå en samsyn runt utmaningarna och skapa initiativ till förbättrad samverkan och utveckling.

Publicerades 2017-11-01

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU