Landsbygdsnätverket

Ullbaggepriset

Ullbaggepriset lyfter fram goda exempel på projekt och företag som har fått finansiering från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Alla vinnare av Ullbaggepriset 2017

De projekt och företag som nominerades till Ullbaggepriset 2017 hittar du i menyn till vänster.

Mellan 2009-2013 delades Ullbaggar ut inom ett flertal kategorier på de årliga landsbygdsgalor som Landsbygdsnätverket arrangerade. Under flera år delades priserna ut i Stockholms stadshus och en gång var det i Berns salonger som festligheterna ägde rum. 2017 års gala hölls på Klockargården i Tällberg utanför Leksand den 8 november. Nästa Landsbygdsgala planeras till 2019.

Ullbaggar har delats ut inom olika kategorier genom åren. Vid senaste Landsbygdsgalan 2017 fanns de här åtta kategorierna:

  • Sysselsättningspris i Gröna näringar
  • Sysselsättningspris i Blå näringar
  • Sysselsättningspris i övriga landsbygdsnäringar
  • Pris i landsbygdsinnovation
  • Integrationspris
  • Klimat- och miljöpris
  • Unga-pris
  • Pris för internationellt samarbete

Ett nyinstiftat pris

Nytt för 2017 var Folkets pris som utsågs genom en allmän omröstning där alla kunde rösta på det projekt eller företag som man tyckte bäst om och som har slutnominerats till att vinna en Ullbagge.

Nominering till de olika kategorierna görs av länsstyrelser, Sametinget, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och leadergrupperna, inklusive de oprioriterade leaderområdena. De kan nominera ett förslag per kategori. Andra medlemmar i Landsbygdsnätverket uppmanas att nominera via dem.

En jury bestående av en forskare, representanter från länsstyrelsen, Leader, Jordbruksverket, en ungdomsrepresentant samt en representant från Landsbygdsnätverkets kansli väljer vilka tre projekt och företag per kategori som slutnomineras. Tillsammans med Landsbygdsnätverkets styrgrupp utses sedan vinnarna.

Samtliga slutnominerade till Ullbaggepriset 2017.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU