Landsbygdsnätverket

Webbformulär Nätverksinitiativ

De övergripande målen för Landsbygdsnätverket är att:

  • Olika organisationer och myndigheter ska bli mer delaktiga i landsbygdsutveckling inklusive havs- och fiskeriutveckling.
  • Få ökad kvalitet i vårt genomförande av Landsbygdsprogrammet, Havs- och Fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling.
  • Potentiella stödmottagare och allmänhet ska få kännedom om möjligheterna med dessa tre program.
  • Innovationer i jordbruk och fiskerinäring ska främjas.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU