Landsbygdsnätverket

Ingmar Elofsson

Ingmar Elofsson är ledamot i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar Leader.

Ingmar har en bakgrund i handelsflottan och marinen inom en rad olika områden - ombord som fartygschef och även som  press- och informationschef både i Sverige och utomlands. Ingmar har även arbetat som samverkansledare och informationsansvarig i olika infrastrukturprojekt och frilansat som fotograf och reporter. I Leader har han arbetat som projekt- och processledare i olika projekt främst inom Havs- och fiskerifonden och är projektutvecklare i SydostLeader. Ingmar vill gärna lyfta betydelsen av samarbete, samverkan och samförstånd för att nå ett bra resultat i arbetet inom de blå näringarna.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU