Landsbygdsnätverket

Monica Blidner

Monica är ledamot i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och representerar Havs- och vattenmyndigheten.

Monica arbetar sedan år 2011 som jurist på Havs- och vattenmyndigheten. Monica arbetar främst med det yrkesmässiga fisket i havet, men är även insatt i frågor som rör fritidsfiske och fiskevårdsområden. Mer information om Havs- och vattenmyndighetens arbete med fiskefrågor finns på

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU