Just nu har vi driftstörningar på webbplatsen. Om du upplever problem när du besöker vår webbplats kan du stänga webbläsaren och försöka igen.

Landsbygdsnätverket

Viktiga länkar på nätet

Här finner du länkar till viktiga myndigheter och EU-relaterade organisationer som är relevanta för dig som jobbar med havs- och fiskerifrågor.

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maritime Affairs Fisheries - Online Magazinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FARNET

Farnet är det europeiska samarbetsorganet för fiskeområden samt leaderområden med medel från europeiska havs- och fiskerifonden.

Farnets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Myndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverket

Blå bioekonomilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsfiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalt ledd utveckling - nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenbruk - nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenbruksportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordiska Ministerrådet

Arbetsgruppen för fiskerisamarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pågående projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Fisk och skaldjur i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strategin för Östersjöregionen

Strategin är en mobilisering av EU:s stöd och resurser för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen. Strategin har tre övergripande mål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

Strategins webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska leaderområden med havs- och fiskerifonden

Besök gärna de här svenska leaderområdenas webbplatser.

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leaderområde Vindelälvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Mittland Pluslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Gästrikebygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Stockholmsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiskeområde Vänernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Bohuskust och gränsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Vätternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalt Ledd Utveckling Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydost Leaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Gutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Nordvästra Skåne med Öresundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Sydöstra Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenmyndigheterna

De fem vattenmyndigheterna leder vattenförvaltningsarbetet och samordnar det arbete som länsstyrelserna gör genom beredningssekretariaten.

Vattenmyndigheternas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU