Landsbygdsnätverket
Mässa

Gymnasiemässor

Ett nytt mässmontermaterial om naturbruksprogrammet och dess möjligheter att läsa vidare efter studierna ska göra det lättare att locka ungdomar till naturbruksskolorna.

Vid Sveriges naturbruksgymnasier utbildas många företagsamma ungdomar, men de behöver bli fler. Naturbruksskolornas förening har utvecklat ett flexibelt mässmonterkoncept som kan användas vid gymnasie- och fackmässor runt om i landet. Syftet är att öka de gröna näringarnas attraktionskraft genom att marknadsföra naturbruksprogrammets yrkesutbildningar, visa på de gröna näringarnas mångfald av arbetsmöjligheter, liksom möjligheten att läsa vidare, till exempel vid Sveriges lantbruksuniversitet. Målgruppen är skolungdomar, deras föräldrar, studie- och yrkesvägledare (SYV) med flera.

 

Den framtagna mässmontern

Mässmonterkonceptet har utvecklats tack vare projektmedel från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). En ”pilotmonter” testades i samverkan mellan naturbruksskolorna, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp gröna näringar och SLU på Gymnasiemässan i Stockholm 19-21 november 2015, se Mässmonter-material härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Se filmen från mässan

Monterkonceptet fungerade bra och är användbart för fler mässor runt om i landet. Se Landsbygdsnätverkets film från Gymnasiemässan i Stockholm här nedan:

Att informera om möjligheter är angeläget för alla

Genomsnittsåldern är hög inom lantbruk, skogsbruk och trädgård. Det är nödvändigt att fler unga kommer in i näringarna för att Sverige ska kunna fortsätta utveckla sin livsmedels-, skogs- och trädgårdsproduktion, liksom tjänsteproduktion med bas i djur och natur. Att informera om möjligheter med jobb och företagande blir därför en angelägenhet för alla aktörer inom de gröna näringarna på riks- och regional nivå.

 

Kraftsamling och samverkan krävs

Hur kan vi tillsammans få fler ungdomar, med olika bakgrund, intresserade av de gröna näringarna? Det krävs en kraftsamling och samverkan mellan så många aktörer som möjligt, bland annat vid gymnasiemässor över landet. Något som ger en bra möjlighet för de gröna näringarnas aktörer att gemensamt marknadsföra sig på ett effektivt sätt.

 

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta gärna följande personer:

Maria Elinder

Naturbruksskolornas Förening

070-56 87 318

 

Nils Lagerroth

Landsbygdsnätverkets kansli

036-15 62 15

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU