Landsbygdsnätverket
IMG_6520_opt

Landsbygdsutvecklarna på den nationella träffen i Sandviken 2014.

Landsbygdsutvecklarna

Landsbygdsnätverket stöttar sedan 2012 ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. Mellan 2011 och 2016 anordnades flera regionala och nationella träffar och virtuella tankesmedjor. Sedan 2017 har nätverket tagit lite paus från fysiska träffar på grund av att det saknas samordnande resurser. Ett initiativ från gruppen har dock resulterat i en inbjudan till en nätverksträff senare i höst 2018.

2012 startades en facebookgrupp för landsbygdsutvecklare samt denna webbplats för att hålla samman nätverket och för att sprida information och ha ett fortlöpande erfarenhetsutbyte. Genom dessa kanaler kan man ställa frågor till varandra, tipsa om konferenser och goda exempel.

Under hösten 2017 genomförde nätverket med stöd från Landsbygdsnätverket en enkät till Sveriges alla kommuner där vi ställde frågor kring deras arbete med landsbygdsfrågorna. Det blev ett gott gensvar med en svarsfrekvens på 63 procent. Klicka här för att läsa sammanställningen ”Landsbygdsutveckling i Sveriges kommuner”.PDF

En arbetsgrupp med landsbygdsutvecklare samordnar nätverket tillsammans med Landsbygdsnätverkets kansli och Jordbruksverket. Är du intresserad av att delta i nätverket för landsbygdsutvecklare? Kontakta då Landsbygdsnätverkets kansli.

Inbjudan till nätverksträff för landsbygdsutvecklare

Torsdagen den 11 oktober i Norrköping

Jobbar du med landsbygdsfrågor på kommun, region eller länsstyrelse? Den 11 oktober 2018 finns en möjlighet för dig att träffa kollegor som arbetar med liknande frågor. Dagen kommer att fyllas med information och goda exempel, men även ha gott om tid för samtal och erfa­renhetsutbyte. Träffen arrangeras av nätverket Landsbygdsutvecklare på kommuner, regio­ner och länsstyrelser, det nationella Landsbygdsnätverket och Norrköpings kommun.

Bland annat medverkar Regina Vestas, landsbygds­utvecklare i Vingåkers kommun, som berättar hur man arbetar med boendefrågan på landsbygden där. Pia Tingvall, HSSL Östergötland, finns också på plats och delar med sig av sina erfarenheter hittills från det nationella projektet Service i samverkan.

Klicka här för att se programmet och komma till anmälan.PDF

En landsbygdsutvecklares roll och utmaningar

En landsbygdsutvecklare fungerar kort och gott som en stödfunktion för utvecklingen av landsbygden. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar från kommun till kommun. Några ofta förekommande funktioner är att upprätthålla kommunens, regionens och länsstyrelsens kontakt med den ideella sektorn, näringslivet, kommuner och andra myndigheter när det gäller frågor om landsbygdsutveckling.

Ofta är det också viktigt att upprätthålla och utveckla kontakten och samordningen mellan kommunens egna förvaltningar. Att skapa tillgänglighet till offentlig, kommersiell och ideell service för boende, företagare, och besökare i kommunen och att skapa förutsättningar för att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster är ofta en central uppgift i det dagliga arbetet. Men också att bearbeta statistik för att sammanställa rapporter och utveckla strategier och handlingsplaner i bred samverkan med ideella sektorn, näringslivet och andra offentliga aktörer. De frågor som ingår i en landsbygdsutvecklares uppdrag spänner över de flesta av en kommuns, regions och länsstyrelses verksamheter och att samordna detta är en stor utmaning.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU