Landsbygdsnätverket
IMG_6520_opt

Landsbygdsutvecklarna på den nationella träffen i Sandviken 2014.

Landsbygdsutvecklarna

Landsbygdsnätverket stöttar sedan 2012 ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. Mellan 2011 och 2016 anordnades flera regionala och nationella träffar och virtuella tankesmedjor. Sedan 2017 har nätverket tagit lite paus från fysiska träffar på grund av att det saknas samordnande resurser. Ett initiativ från gruppen har dock resulterat i en inbjudan till en nätverksträff senare i höst 2018.

Nationell träff för landsbygdsutvecklare

Den 9 april klockan 9.30-15.30 håller Landsbygsnätverket tillsammans med Ludvika och Falu kommuner en nationell träff för dig som jobbar med landsbygdsutveckling inom offentlig sektor.

Till program och anmälanPDF

2012 startades en facebookgrupp för landsbygdsutvecklare samt denna webbplats för att hålla samman nätverket och för att sprida information och ha ett fortlöpande erfarenhetsutbyte. Genom dessa kanaler kan man ställa frågor till varandra, tipsa om konferenser och goda exempel.

Under hösten 2017 genomförde nätverket med stöd från Landsbygdsnätverket en enkät till Sveriges alla kommuner där vi ställde frågor kring deras arbete med landsbygdsfrågorna. Det blev ett gott gensvar med en svarsfrekvens på 63 procent. Klicka här för att läsa sammanställningen ”Landsbygdsutveckling i Sveriges kommuner”.PDF

En arbetsgrupp med landsbygdsutvecklare samordnar nätverket tillsammans med Landsbygdsnätverkets kansli och Jordbruksverket. Är du intresserad av att delta i nätverket för landsbygdsutvecklare? Kontakta då Landsbygdsnätverkets kansli.

En landsbygdsutvecklares roll och utmaningar

En landsbygdsutvecklare fungerar kort och gott som en stödfunktion för utvecklingen av landsbygden. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar från kommun till kommun. Några ofta förekommande funktioner är att upprätthålla kommunens, regionens och länsstyrelsens kontakt med den ideella sektorn, näringslivet, kommuner och andra myndigheter när det gäller frågor om landsbygdsutveckling.

Ofta är det också viktigt att upprätthålla och utveckla kontakten och samordningen mellan kommunens egna förvaltningar. Att skapa tillgänglighet till offentlig, kommersiell och ideell service för boende, företagare, och besökare i kommunen och att skapa förutsättningar för att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster är ofta en central uppgift i det dagliga arbetet. Men också att bearbeta statistik för att sammanställa rapporter och utveckla strategier och handlingsplaner i bred samverkan med ideella sektorn, näringslivet och andra offentliga aktörer. De frågor som ingår i en landsbygdsutvecklares uppdrag spänner över de flesta av en kommuns, regions och länsstyrelses verksamheter och att samordna detta är en stor utmaning.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU