Landsbygdsnätverket

Nationell leaderträff 2017

Landsbygdsnätverkets kansli är kontaktpunkt för samverkan mellan leadergrupperna i Sverige. Nätverkets kansli har också funktionen att hjälpa till att knyta kontakter med leadergrupper i andra länder och underlätta starten av transnationella samarbetsprojekt.

Drivkraft på landsbygden

- Entreprenörskap skapar en levande landsbygd

 
Årets leaderträff genomfördes i samarbete med Leader Höga Kusten den 16-17 maj och träffen hölls på Hallstaberget i Sollefteå.

Presentationer från träffen

Seminarier

Sammanfattning inkomna synpunkter under Jordbruksverkets seminarierPDF
Drivkrafter på landsbygdenPDF
, Caroline Wigren
Overview of CLLD implementation,PDF DG Agri, Karolina Jasinska
Leader implementationPDF, Contact Point ENRD, John Grieve

LAG:s roll och ansvarPDF, Jordbruksverket
Handläggning och administrationPDF, Jordbruksverket
Uppföljning och utvärderingPDF, Jordbruksverket
Dags att komma igång med transnationella samarbetsprojektPDF, Landsbygdsnätverket
Future of Leader CLLDPDF, Europeioska Kommissionen
Other voices?PDF Contact Point ENRD

Workshoppar

Leader i praktiken
Aktivt LAGPDF, Erika Larsson
Tillsammans gör vi det bättre när det offentliga tar ansvarPDF, Henrik Olsson

Innovativa partnerskap som leder till sysselsättning
AkvaponiPDF, Jonny Lundin

Attityden gör skillnad
Attraktiv mångfaldPDF, Terese Bengard
Landsbyggare,PDF Eva Jilkén

Reflektioner från medverkande SLU-studenter

Landsbygden till salu?PDF Lena Norrström och Josefin Årevall

Leadermetoden skapar jobb

Kontaktperson

Beata Allen, samordnare

Tel: 036-15 59 28

Beata är kansliets representant i arbetsgruppen Naturturism och i Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling. Beata ansvarar också för regionala och nationella nätverksträffar inom lokalt ledd utveckling.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU