Landsbygdsnätverket

Transnationellt samarbete

Leader har en särskild samarbetsåtgärd för projekt som sker i samarbete med andra leaderområden. Där är det också möjligt att samarbeta med andra EU-länder och även med liknande utvecklingsgrupper i länder utanför EU. Detta kallar vi för transnationellt samarbete, TNC

Varför samarbeta med andra länder?

Transnationella samarbeten är något som EU-kommissionen lyfter som en betydelsefull del i Leader. De hoppas att varje leaderområde i Europa ska delta i minst ett sådant samarbete. Samarbete mellan projekt i olika länder är ett viktigt verktyg för att utveckla nya lösningar på gemensamma problem. Leaderområden hjälper därför projektsökande att se vilka idéer som kan passa för transnationellt samarbete. Det går att bygga upp ett samarbete utifrån exempelvis tematisk eller geografisk inriktning.

Så gör du för att samarbeta:

  • Använd Europeiska landsbygdsnätverket partnersök för att hitta partner. Lägg in ert eget erbjudande eller sök efter andras. Gå till sidan för partnersök.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Ta reda på om det redan finns internationella kontakter och samarbeten i ert område.
  • Delta på internationella konferenser och nätverksträffar.
  • Läs mer om hur du gör på Europeiska landsbygdsnätverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Även om leadergrupperna i Europa arbetar inom samma grundläggande EU-program kan de nationella reglerna och rutinerna vara väldigt olika. Här finns bland annat en guidebok som bygger på erfarenheter från många länder och flera olika program. På webbplatsen finns också tips om det mesta man behöver tänka på när man etablerar ett samarbete, länkar till olika kom-ihåg-listor, handböcker i utbyten med mera.

Landsbygdsnätverket ger support

Landsbygdsnätverket verkar på flera sätt för att hjälpa svenska leaderområden att komma igång med och genomföra samarbetsprojekt med andra länder. Genom samarbetet i det europeiska landsbygdsnätverket kan Landsbygdsnätverket förmedla kontakter mellan aktörer och leaderområden i Sverige och utländska grupper som vill etablera ett samarbete.

Landsbygdsnätverket har en supportgrupp som erbjuder hjälp till leaderområden för att göra det enklare att starta transnationella samarbetsprojekt. I TNC-supporten ingår Marion Eckardt, LLU Halland, Carl Dahlberg, Leader Bohuskust och gränsbygd samt Christina Lindfors, Dalälvarnas utvecklingsområde. Marion Eckardt är till och med 2018 utsedd att vara den mer operativa coachen i gruppen och är därför den som leadergrupperna ska kontakta i första hand.

Kontaktuppgifter

Marion Eckardt
Lokalt ledd utveckling i
Halland
073-371 82 89

Carl Dahlberg
Leader Bohuskust och
gränsbygd
076-808 22 60

Christina Lindfors
Dalälvarnas utvecklingsområde
070-301 06 42

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU