Landsbygdsnätverket

Fredrick Gunnarsson

Fredrik Gunnarsson är Skogsstyrelsens representant i integrationsgruppen. Han ansvarar för Skogsstyrelsens arbetsmarknadspolitiska verksamhet och har kunskap om de gröna näringarna och hur nyanländas väg till försörjning i dem kan främjas.

Fredrick kan svara på frågor på hur man kan arbeta med integration inom de gröna näringarna, främst skogsbruk.

Publicerades 2018-02-20

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU