Landsbygdsnätverket

Camilla Jägerhem

Hur jobbar Tillväxtverket med service?

 

Tillväxtverket har i uppdrag att främja tillgängligheten till kommersiell service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Tillväxtverket jobbar främst via länsstyrelser, regioner och kommuner.

I gles- och landsbygder behövs speciella lösningar för att upprätthålla servicenivån. Det finns därför möjlighet att söka projektmedel för utveckling av lokala servicelösningar från Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU