Landsbygdsnätverket
Trönö lanthandel

Projektmedel och beviljade projekt

Utveckling av lokala servicelösningar

Projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som styr vilka insatser som prioriteras.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

Filmen nedan ger dig en inblick i vad stödet handlar om, vem som kan söka och vilka insatser som är möjliga att söka för.

Här hittar du information om aktuella utlysningar inom lokal service. För att du ska få en fullständig bild av vilka stöd som finns att söka till kommersiell service och till servicelösningar på landsbygden kan du läsa mer på Stöd att söka

Precis vad som gäller hittar du på Tillväxtverkets webbsida Utveckling av lokala servicelösningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktiga datum

  • Det är öppet att ansöka från 14 mars 2016 och löpande till dess att annat meddelas på Tillväxtverkets webbplats.
  • Projektet kan genomföras som längst fram till 2020-12-31.         

Som stödmyndighet till landsbygdsprogrammet har Tillväxtverket beviljat projektmedel till Pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar och till Regionala pilotprojekt för serviceutveckling. Syftet är att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som styr vilka insatser som prioriteras.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU