Landsbygdsnätverket
Representanter från arbetsgruppen unga i landsbygdsutveckling tillsammans med kanslirepresentanten Hans-Olof Stålgren. Foto: Malin Holgersson.

Representanter från arbetsgruppen unga i landsbygdsutveckling tillsammans med kanslirepresentanten Hans-Olof Stålgren. Foto: Malin Holgersson.

Ung inkludering

Unga på landsbygden är den viktigaste invånargruppen för att kunna behålla och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Utan unga som vill investera i en framtid på landsbygden finns det ingen varaktig landsbygdsutveckling. Därför behövs en ökad medvetenhet om vikten av att förbättra ungas möjligheter till inflytande, delaktighet, företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning på landsbygden. Detta skapas bäst genom en samverkan mellan organisationer, myndigheter och näringslivet, vilket är en av uppgifterna för arbetsgruppen unga i landsbygdsutveckling.

Arbetsgruppen ska också rikta in sig på att skapa ett alternativ till storstadsnormen. Detta sker genom att visa att det finns många olika sätt att leva och vara på landsbygden. Det är viktigt att inkludera nya organisationer med ungdomsfokus i Landsbygdsnätverkets aktiviteter och därigenom öka mångfalden av aktörer i landsbygdsutvecklingen. 

Göra information tillgänglig för unga

Unga i landsbygdsutveckling kommer arbeta med att göra informationen om landsbygdsprogrammet mer tillgänglig och lättförståelig såväl för unga som många andra målgrupper. Som ung landsbygdsbo ska det vara enkelt att söka information om vilka möjligheter det finns till finansiering genom landsbygdsprogrammet. Utformningen ska vara tilltalande också för unga. Arbetsgruppen kommer också att kunna bidra med ett ungt perspektiv till Landsbygdsnätverkets övriga informationssatsningar. 

Inkludering av unga

Arbetsgruppen ska också arbeta med att öka kompetensen hos LAG (lokala aktionsgrupper med leadermetoden) och andra aktörer på landsbygden kring hur de inkluderar unga personer med olika erfarenheter och förutsättningar i sitt arbete. Detta för att öka effekten av landsbygdsprogrammet. Arbetsgruppens arbete ska bidra till att fler projekt beviljas inom landsbygdsprogrammet och som har planerats och genomförts av unga med olika förutsättningar. 

En videopresentation av arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling. Arbetsgruppens ordförande Josefin Heed berättar om arbetet som pågår:

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU