Landsbygdsnätverket

Stöd till etniska organisationer

Den här rapporten är skriven ufrån ett projekt som pågick mellan 2017 och 2019.

BrödtextFail: SocketException for URL http://issuu.com/oembed?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Flandsbygdsnatverket%2Fdocs%2Frapport_st_d_till_etniska_f_reninga&format=json, cause: Connection reset

Författare

Asha Ismal, Jan Runfors och Nikola Vojnovic.

Kategori

Integration

Utgivningsdatum

2019-07-22

Antal sidor

11 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU