Landsbygdsnätverket

Foto: Hans-Olof Stålgren

Lokalt ledd utveckling

Inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden finns det ingen lista över specifika stöd att söka. Istället finns det pengar att söka för projekt som ligger i linje med de olika leaderområdenas lokala strategier. Därför gäller det att ta reda på vad just ditt leaderområde vill göra i sin strategi för att se vilka projektidéer som kan passa.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bygger på att de tre sektorerna i ett geografiskt områden, den privata, den ideella och den offentliga, går samman i ett partnerskap för bygdens utveckling. Tillsammans gör man en långsiktig strategi bygd på en analys av styrkor, svagheter möjligheter och hot.


Strategin är basen för LAG

Genom landsbygdsprogrammet kan ett område få sin strategi godkänd för att bli tilldelad medel som finansierar genomförandet. Havs- och fiskeriprogrammet, socialfondsprogrammet och regionalfondsprogrammet är andra sätt att finansiera de delprojekt som ska bidra till att följa strategin.


En gemensam beslutsgrupp för området, vilken kallas för LAG, prioriterar bland de projektansökningar som kommer in och ett lokalt leaderkontor hjälper projektägare att både göra sin ansökan, finna partners så att projekten genomförs i breda samarbeten mellan olika sektorer och stöttar genomförandet. Projekten måste vara i linje med områdets strategi och resultaten av projekten ska vara till nytta för fler än någon eller några enskilda.


Många olika typer av projekt

Projekten kan gälla gemensam marknadsföring av områdets turismföretagare eller logistiklösningar för lokala livsmedelsproducenter. Det kan gälla fritidsaktiviteter för unga, kulturaktiviteter i bygden eller att skylta en vandringsled. Mobilisering för att få fibernät på landsbygden, aktiviteter för att inkludera asylsökande i samhället eller kompetensutveckling för ett hållbart, lönsamt och klimatanpassat näringsliv är andra saker som kan få stöd.


En nyhet för den nya programperioden är att det också är möjligt att ge projektstöd till företag. Här gäller bland annat särskilda regler för maxbelopp. Kontakta ditt leaderkontor för att höra vad som gäller. Det går också att söka stöd för samarbeten med andra leaderområden även i andra länder inom eller utanför EU, så kallade transnationella samarbeten. Allt hänger på vad som skrivits i den lokala utvecklingsstrategin och det är LAG som avgör och prioriterar inkomna ansökningar.


Har du en idé som du vill utveckla genom Leader?

Om du vill veta mer om Leader och hur du utvecklar en projektidé hittar du en hel del information på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också gå direkt till det aktuella leaderområdets egen webbplats. Om du är osäker på vilket leaderområde du tillhör kan du ta hjälp av leaderkartan. Pdf, 6.2 MB.