Landsbygdsnätverket

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Det nationella kompetensrådet träffas fyra gånger per år. Tema för Kompetensrådet under 2023 är Gröna näringars attraktionskraft.

Datum och tid

11 september klockan 15.00-16.30.

Plats

Mötet är digitalt via Zoom. Möteslänk skickas några dagar innan träffen.

Kontakt

Anna Hedberg Landsbygdsnätverkets kansli
Maria Elinder Naturbruksskolornas förening, ordförande Nationella kompetensrådet.

Program

15.00-16.30

1

Välkomna och öppnande av mötet

2

Minnesanteckningar från förra mötet

3

Utredningen om Yrkeshögskolan – Effekter för gröna näringar. Maria Bernhardsen, Svenskt Näringsliv

4

"Många vill – men få kan" – Drivkrafter och barriärer för att arbeta och ta över företag i gröna näringar. Katarina Wolf, LRF Ungdomen

5

Hur kan vi jobba vidare tillsammans baserat på resultaten från undersökningen (gruppdiskussioner)

6

Övriga frågor och förslag till nästa möte

7

Nästa möte: 13 november kl. 15.00–16.30

8

Avslutning

Publicerades