Landsbygdsnätverket

Gröna näringar

Gruppen för gröna näringar har två undergrupper. En för ekosystemstjänster och en för affärsmöjligheter i de gröna näringarna. Alla har Sofia Björnsson från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som ordförande. Här kan du se hur grupperna är uppbyggda.

Sofia Björnsson

Ordförande
Sofia Björnsson
LRF
070-291 13 48

Nils Lagerroth

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
070 360 22 34

Grupp för ekosystemtjänster

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Johan Ascard
Landsbygdsnätverket
073- 401 90 89

Lisa Karlsson

Ledamot
Camilla Hansson
Sametinget
063-15 08 57

Ledamot
Linda Cederlund
KSLA
070-347 41 60

Inger Pehrsson

Ledamot
Marianne Ekberg
Naturvårdsverket
010-698 10 00 (vx)

Lisa Karlsson

Ledamot
Anna Jamieson
Naturbeteskött i Sverige
076-765 77 40

Lisa Karlsson

Ledamot
Jenny Jewert
WWF
073- 642 32 02

Lisa Karlsson

Ledamot
Lisa Karlsson
Jordbruksverket
036-15 51 26

Inger Pehrsson

Ledamot
Monica Sihlén
Upphandlingsmyndigheten
08-586 217 00 (vx)

Grupp för affärsmöjligheter i de gröna näringarna

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
070-360 22 34

Ledamot
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapen
0521-72 55 15

Inger Pehrsson

Ledamot
Jörgen Fransson
Jordbruksverket
036 – 15 52 16

Lisa Karlsson

Ledamot
Anna Hedberg
Länsstyrelsen
010-223 12 86

Lisa Karlsson

Ledamot
Helene Oscarsson
Vreta Kluster
070-319 76 43

Sofia Björnsson

Ledamot
Per Hansson
SLU
070-672 75 44

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
070-360 22 34

Ledamot
Wictoria Bondesson
LRF
010-184 45 40

Lisa Karlsson

Ledamot
Per Hasselberg
Fyrbodals kommunalförbund
073-335 85 18

Lisa Karlsson

Ledamot
Maria Elinder
Naturbruksskolornas förening
070- 568 73 18

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU