Landsbygdsnätverket

Klimatanpassning i landsbygder

Här hittar du kontaktuppgifter till de fyra aktivitetsgrupperna inom Klimatanpassning i landsbygder.

Kontakt på Landsbygdsnätverkets kansli

Ulrika Holmgren

Samordnare
Veronica Andrén
Landsbygdsnätverkets kansli
036-15 61 61

Swot-team

Lisa Fröbel, Hela Sverige ska leva Dalarna
Annie Svensson, RISE
Susanne Ekroth, Livsmedelsverket
Sofia Martinell-Funch, Agroforestry Sverige
Bodil Ståhl, SMHI
Jan Lannér, Skogsstyrelsen
Alexander Zuniga, Argomento
Reinhold Andefors, Leader Spira Mare
Anders Grevby, Bo på lantgård
Johanna Lindberg, Luleå tekniska universitet
Peter Eriksson, Gröna klustret Nuntorp

Flernivåsamarbete

Lisa Fröbel, Hela Sverige ska leva Dalarna
Annie Svensson, RISE
Alexander Zuniga, Argomento
Reinhold Andefors, Leader Spira Mare
Johanna Lindberg, Luleå tekniska universitet
Weronica Stålered, Hela Sverige ska leva Kalmar
Jens Berggren, LRF
Sofia Martinell-Funch, Agroforestry Sverige

Studiebesök

Lisa Fröbel, Hela Sverige ska leva Dalarna
Alexander Zuniga, Argomento
Reinhold Andefors, Leader Spira Mare
Weronica Stålered, Hela Sverige ska leva Kalmar
Mimi Dekker, Ekomatcentrum
Miquel Anglès-Marín, Skogsstyrelsen
Sofia Martinell-Funch, Agroforestry Sverige
Peter Eriksson, Gröna klustret Nuntorp

Spridningsseminarier

Lisa Fröbel, Hela Sverige ska leva Dalarna
Alexander Zuniga, Argomento
Reinhold Andefors, Leader Spira Mare
Weronica Stålered, Hela Sverige ska leva Kalmar
Mimi Dekker, Ekomatcentrum
Siv Lindén, Hela Sverige ska leva
Lotta Fabricius Kristiansen, Svenska bin