Landsbygdsnätverket

Landsbygdskommunikatörerna

Lisa Germundsson

Ledamot
Cecilia Bertilsson
Tillväxtverket
08-681 91 00

Ledamot
Kristina Larsson
Länsstyrelsen Skåne
010-224 14 53

Lisa Germundsson

Ledamot
Marie Nolin
Luleå tekniska universitet
072-526 20 70

Ledamot
Hanna Johansson
Naturbruksskolornas förening
076-823 84 30

Ledamot
Magnus Eriksson
Hushållningssällskapet
072-402 83 30

Lisa Germundsson

Ledamot
Paulina Troillet
Studieförbundet vuxenskolan
073-077 3425

Kanslirepresentant
Ingrid Whitelock
Landsbygdsnätverket
072-977 59 34

Lisa Germundsson

Kanslirepresentant
Sara Uddemar
Landsbygdsnätverket
036-15 63 07

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU