Landsbygdsnätverket

Nyanländas inkludering

Landsbygdsnätverkets arbete 2019-2020 för att inkludera nyanlända leds av en grupp bestående av nedanstående personer. Till stöd för arbetet finns även en referensgrupp som kommer att ha regelbundna möten på distans.

Per Hasselberg

Ordförande
Per Hasselberg
Fyrbodals kommunalförbund
0522-44 08 43
Läs presentationen

Asha Ismail

Ledamot
Asha Ismail
SIOS
070-978 41 65

Jan Runfors

Ledamot
Jan Runfors
Hela Sverige ska leva
076-213 78 36
Läs presentationen

Lovisa Carneland

Ledamot
Lovisa Carneland
Lokalt ledd utveckling
070-882 06 10
Läs presentationen

Mia Krylén

Ledamot
Mia Krylén
Länsstyrelsen Jämtlands
010-225 32 95
Läs presentationen

Nils Lagerroth

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
036-15 62 15

Marcus Söderlind

Ledamot
Marcus Söderlind
LRF
070-814 61 49

Marie Lindback

Ledamot
Marie Lindback
Arbetsförmedlingen
0771-60 00 00

Najwa Abed Alkareem

Ledamot
Supportgroup
Najwa Abed Alkareem
076-228 94 55

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU