Landsbygdsnätverket

Samordnande grupp för lokalt ledd utveckling

Här hittar du kontaktuppgifter till deltagarna i våra olika grupper för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Landsbygdsnätverket. Grupperna arbetar för att skapa erfarenhetsutbyten och lärande mellan alla leaderområden, andra nationella aktörer samt programmens fondförvaltare.

Samordnande grupp för lokalt ledd utveckling

Beata Allen.

Kanslirepresentant
Ulrika Holmgren
Landsbygdsnätverket
036-15 52 08

Ledamot
Bengt-Olov Innala
FOG Tornedalen-Haparanda
skärgård, 070-544 95 04

Ledamot
Lars Björneld
Leader Bohuskust och gränsbygd
070-297 39 00

Ledamot
Sören Oscarsson
Leader 3sam
070-360 60 23

Annika Nilsson

Ledamot
Annika Nilsson
Leader Linné
070-560 02 06

Ledamot
Kerstin Hallenborg
Leader Skånes Ess
070-219 99 50

Ledamot
Jacqueline Hellsten
Leader Sörmlandskusten
070-725 62 69

Operativ grupp fondsamordning inom lokalt ledd utveckling

Kanslirepresentant
Ulrika Holmgren
Landsbygdsnätverket
036-15 52 08

Ledamot
Dina Friis
Svenska ESF-rådet
036-34 57 41

Ledamot
Henrik Blomberg
Tillväxtverket Jönköping
08-681 95 51

Ledamot
Krister Olsson
Leader Bohuskust och gränsbygd
070-297 39 00

Ledamot
Theres Sundberg
Leader Gästrikebygden
070-245 21 01

Adjungerad
Maria Gustafsson
Landsbygdsnätverket
036-155104

Ledamot
Ann-Charlotte Törnblad
Leader MittSkåne Utveckling
073 - 540 54 38

Ledamot
Patric Andersson
Jordbruksverket
036 – 15 61 77

Ledamot
Sten-Rune Lundin
Länsstyrelsen
010-22 50 380

Ledamot
Åse Classon
Hela Sverige ska leva
070-581 35 50

Operativ grupp för transnationellt samarbete

TNC-support
Marion Eckardt
Lokalt ledd utveckling Halland
073-371 82 89

Kanslirepresentant
Ulrika Holmgren
Landsbygdsnätverket
036-15 52 08

Ledamot
Christina Lindfors
Dalälvarnas utvecklingsområde
070-301 06 42

Kanslirepresentant
Hans-Olof Stålgren
Landsbygdsnätverket
036-15 62 16

Ledamot
Carl Dahlberg
Leader Bohuskust och gränsbygd
076 808 2260

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU