Landsbygdsnätverket

Smarta Landsbygder

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen Smarta landsbygder.

Catarina Nordin Thorpe

Catarina Nordin Thorpe
LUS (Lokal Utveckling Sverige)
070-306 91 89  

Presentation av ordförande

Catarina Nordin Thorpe har en kandidatexamen i informationsdesign med inriktning mot Expo/Event. 2001 var hon projektledare för en bygdekonferens i Åre kommun som summerade arbetet med att förbättra den lokala demokratin. Detta arbete väckte hennes intresse för bygde- och landsbygdsutveckling. Catarina har sedan 2007 arbetat med Leader, först med initiativet Fjällbete och leaderområdet Åres Gröna dalar, därefter som verksamhetsledare för Leader Sjö, Skog & Fjäll. Före Leader har Catarina arbetat med utveckling av metoder för crowdfunding av lokala verksamheter.

Ledamöter

Christoffer Ahlgren

Ledamot
Christoffer Ahlgren
Länsstyrelsen Östergötland
010-223 53 03

Åse Classon

Ledamot
Åse Classon
Hela Sverige ska leva
070-581 35 50

Ann-Margreth Hammar

Ledamot
Ann-Margreth Hammar
Region Västmanland
021-17 43 49


Thomas Norrby

Ledamot
Thomas Norrby
SLU
070-567 18 89

Ulrika Holmgren

Kanslirepresentant
Ulrika Holmgren
Landsbygdsnätverkets kansli
036-15 52 08

David Bennett

Ledamot
David Bennett
Omställningsnätverket
073-319 07 31

Liv Edström

Ledamot
Liv Edström
Tillväxtverket
08-681 92 70

Jacqueline Hellsten

Ledamot
Jacqueline Hellsten
LUS/Leader Sörmlandskusten
och ENRD:s tematiska grupp
Smart Villages
070-725 62 69

Regina Westas Stedt

Ledamot
Regina Westas Stedt
Vingåkers kommun
070-554 96 16