Landsbygdsnätverket

Ung inkludering

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen Ung inkludering. Gruppen ska bland annat arbeta mot en ökad medvetenhet om vikten av att förbättra ungas möjligheter till inflytande, delaktighet, företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning på landsbygden.

 

I mån av tid finns gruppens medlemmar tillgängliga som föreläsare om ung inkludering i landsbygder, vid exempelvis konferenser eller seminarier.

Ellen Lundkvist

Ordförande
Ellen Lundkvist
Leader Gute

Porträttbild på Sima Benni.

Ledamot
Sima Benni
Vi Unga

Julia Källestedt

Ledamot
Julia Källestedt
Leader Södra Bohuslän

Ledamot
Niclas Ekholm
Unga Innovatörer

Julia Löf

Kanslirepresentant
Julia Löf
Landsbygdsnätverket

Ledamot
Madeleine Stadig
MUCF

Ledamot
Nathalie Häggström
LRF Ungdomen

Amanda Hansson.

Ledamot
Amanda Hansson
Dorotea kommun

Louise Ramberg

Ledamot
Louise Ramberg
Coompanion

Izabel Nordlund

Adjungerad
Izabel Nordlund
Forskningsassistent SLU