Anmäl aktivitet

Programmet för Landsbygdsveckan skapar vi tillsammans. Därför betyder din medverkan mycket för att lyfta landsbygder. Tillsammans är ett viktigt ord för att vi ska lyckas framöver. Därför ska varje pass ha minst två arrangörer. Välkommen!

Målgruppen kan vara lokal eller så vänder du dig till en
nationell eller till och med internationell målgrupp.
Vi uppmuntrar alla att samarbeta med andra grupper eller
organisationer, att genomföra evenemang tillsammans med
andra, och att ge utrymme för nya röster i samtalen om våra
landsbygder.