Landsbygdsnätverket

Samlad kunskap och material

Uppfinn inte hjulet igen! Fakta och kunskap som tas fram under projektet publicerar vi här. Vi sammanställer och länkar också till material som andra tagit fram.

 

Är du intresserad av något särskilt område? Förutom att filtrera på kategori nedan, så kan du använda sökrutan högst upp till höger på denna sida för att söka bland innehållet på hela MATtankens webb.

Filtrera på kategori

Fisk och fiske - vad är det som gäller?

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har uppdaterat skriften Fisk och fiske - vad är det som gäller? Skriften är tänkt att vara ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer och offentliga upphandlare av mat.

Hur mycket svenskt är det möjligt att få på den offentliga tallriken?

I debatten kring offentliga måltider efterfrågas ofta mer mat med svenskt ursprung. Hur mycket av det som köps in kan i praktiken komma från Sverige med nuvarande måltidsvanor?

Lär dig mer om blå proteiner

Är du nyfiken på sjömat? Skolmatsakademin i Västra Götaland hade våren 2020 en nätverksträff där det bjöds kunskaper om allt från havet som grönsaksland till sillen som superfisk, nya fiskarter samt hur det går att nyttja nya delar av fisken på kreativa sätt. Det hölls också en workshop om hur det går att öka andelen blå proteiner på framtidens hållbara tallrik.

Härifrån kommer maten - Policy för livsmedelsursprung inom offentliga måltider

Varifrån kommer maten i de offentliga köken? MATtanken har under lång tid arbetat för att det ska bli lättare att svara på denna fråga. Tillsammans med Kost & Näring har vi tagit fram denna policyskrift.

Sammanställning av måltidspolicyer

De flesta av Sveriges kommuner har en politiskt fastställd måltidspolicy/kostpolicy. På denna sida har vi sammanställt länkar till många av dem tillsammans med uppgift om vilket år de fastställdes.

Klimatvänliga recept för offentlig måltid

En sammanställning av receptsamlingar, kokböcker och andra tips på hur man kan skapa mer hållbara offentliga måltider.

Egna märkesvaror – en komplicerande faktor på den offentliga livsmedelsmarknaden

Egna märkesvaror (EMV) är produkter som tillverkas av underleverantörer men säljs under handlarens eget varumärke. Även grossister i den offentliga måltidsbranschen erbjuder egna märkesvaror. Hur detta påverkar den offentliga livsmedelsmarknaden lyfts i en rapport från Konkurrensverket.

Nya möjligheter att upphandla fisk och skaldjur

Fisk och skaldjur är ett komplext område för upphandling. Arter av vildfångad fisk och skaldjur fiskas på globala bestånd. Fisk som köps av offentlig sektor kan komma ifrån hela världen. Beståndens status förändras snabbt och beror på många olika orsaker, inte bara på hur mycket som fiskas. Upphandlingsmyndighetens nya kriterier gör det enklare att upphandla hållbart.

Skolmjölksstödet och nya krav på kompletterande utbildningsåtgärd – vad innebär det?

Det finns ingen anledning till oro över det nya kravet på "kompletterande utbildningsåtgärd" för att kunna ta del av EU:s skolmjölksstöd. Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola har tillsammans med MATtanken diskuterat frågan med Jordbruksverket vilket lett fram till ett förtydligande.

Istället för lax – lösningar för att kunna servera hållbar fet fisk i de offentliga köken

Livsmedelsverkets rekommendation är att servera fet fisk varannan vecka. Den feta fisken som är hållbart producerad är förhållandevis dyr och ryms oftast inte inom den offentliga sektorns begränsade budget. Hur ska det offentliga köket förhålla sig till detta dilemma?

Hållbar fet fisk på den offentliga tallriken – seminarium vid Almedalsveckan 2019

Det är svårt för skolköken att följa Livsmedelsverkets råd att servera fet fisk varannan vecka och samtidigt klara hållbarhetsmålen. Tillsammans med Kost & Näring arrangerade MATtanken ett seminarium under Almedalsveckan 2019 där vi belyste detta dilemma. Seminariet spelades in och kan ses i efterhand.

Måltidspolicy - hyllvärmare eller rättesnöre?

De flesta kommuner och regioner i landet har politiskt beslutade måltidspolicyer eller kostpolicyer. Ett sådant policydokument skapar en grund att utgå ifrån vid utvecklingen av måltidsverksamheten. Här ger vi några tips att använda vid framtagandet av en måltidspolicy.

Hållbar produktion och konsumtion av mat

Att vi vill ha hållbara måltider är en självklarhet för många, men hur vi definierar hållbarhet är inte alltid lika självklart. Kunskapen om hållbar mat är ofta ganska smal och inriktad på specifika frågor. Jordbruksverkets rapport om hållbar mat vill visa på bredden i ämnet.

Andelsjordbruk – en väg till mer närodlat i de offentliga köken eller en återvändsgränd?

Många offentliga verksamheter som upphandlar livsmedel vill öka andelen som är lokalt och regionalt producerat. Kan andelsjordbruk vara en väg framåt?

Tips och stöd kring upphandling av livsmedel och måltidstjänster

På Upphandlingsmyndighetens livsmedelssidor finns mycket att hämta för såväl köpare, säljare som beslutsfattare.

Bonden i skolan och andra pedagogiska verktyg

Det finns flera pedagogiska verktyg tillgängliga på webben, helt gratis. Material och övningar som bidrar till höjd kunskap och reflektion kring hållbar produktion och konsumtion av mat och som är kopplade till de olika målen i läroplanen.

Svenska mervärden

Vad är de svenska mervärdena? Jordbruksverket har tagit fram sex skrifter som kan användas i samband med policyarbete och livsmedelsupphandling.

 • Fisk och fiske - vad är det som gäller?


  Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har uppdaterat skriften Fisk och fiske - vad är det som gäller? Skriften är tänkt att vara ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer och offentliga upphandlare av mat.
 • Conny Bjurman, livsmedelscontroller Skövde kommun

  Hur mycket svenskt är det möjligt att få på den offentliga tallriken?


  I debatten kring offentliga måltider efterfrågas ofta mer mat med svenskt ursprung. Hur mycket av det som köps in kan i praktiken komma från Sverige med nuvarande måltidsvanor?
 • Foto på nyfångad fisk i låda.

  Lär dig mer om blå proteiner


  Är du nyfiken på sjömat? Skolmatsakademin i Västra Götaland hade våren 2020 en nätverksträff där det bjöds kunskaper om allt från havet som grönsaksland till sillen som superfisk, nya fiskarter samt hur det går att nyttja nya delar av fisken på kreativa sätt. Det hölls också en workshop om hur det går att öka andelen blå proteiner på framtidens hållbara tallrik.
 • Bild på omslaget av skriften

  Härifrån kommer maten - Policy för livsmedelsursprung inom offentliga måltider


  Varifrån kommer maten i de offentliga köken? MATtanken har under lång tid arbetat för att det ska bli lättare att svara på denna fråga. Tillsammans med Kost & Näring har vi tagit fram denna policyskrift.
 • Två personer jobbar bakom disk i servering.

  Sammanställning av måltidspolicyer


  De flesta av Sveriges kommuner har en politiskt fastställd måltidspolicy/kostpolicy. På denna sida har vi sammanställt länkar till många av dem tillsammans med uppgift om vilket år de fastställdes.
 • Klimatvänliga recept för offentlig måltid


  En sammanställning av receptsamlingar, kokböcker och andra tips på hur man kan skapa mer hållbara offentliga måltider.
 • Mjölkförpackningar utan etikett

  Egna märkesvaror – en komplicerande faktor på den offentliga livsmedelsmarknaden


  Egna märkesvaror (EMV) är produkter som tillverkas av underleverantörer men säljs under handlarens eget varumärke. Även grossister i den offentliga måltidsbranschen erbjuder egna märkesvaror. Hur detta påverkar den offentliga livsmedelsmarknaden lyfts i en rapport från Konkurrensverket.
 • Nya möjligheter att upphandla fisk och skaldjur


  Fisk och skaldjur är ett komplext område för upphandling. Arter av vildfångad fisk och skaldjur fiskas på globala bestånd. Fisk som köps av offentlig sektor kan komma ifrån hela världen. Beståndens status förändras snabbt och beror på många olika orsaker, inte bara på hur mycket som fiskas. Upphandlingsmyndighetens nya kriterier gör det enklare att upphandla hållbart.
 • Skolmjölksstödet och nya krav på kompletterande utbildningsåtgärd – vad innebär det?


  Det finns ingen anledning till oro över det nya kravet på "kompletterande utbildningsåtgärd" för att kunna ta del av EU:s skolmjölksstöd. Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola har tillsammans med MATtanken diskuterat frågan med Jordbruksverket vilket lett fram till ett förtydligande.
 • Istället för lax – lösningar för att kunna servera hållbar fet fisk i de offentliga köken


  Livsmedelsverkets rekommendation är att servera fet fisk varannan vecka. Den feta fisken som är hållbart producerad är förhållandevis dyr och ryms oftast inte inom den offentliga sektorns begränsade budget. Hur ska det offentliga köket förhålla sig till detta dilemma?

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster