Landsbygdsnätverket

Branschdialog – hur håller vi koll på var maten kommer ifrån?!

MATtanken inbjuder tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland till en branschdialog för att belysa frågan om möjligheter och utmaningar kring att veta var maten kommer ifrån i offentliga kök.

Digitala möjligheter som förenklar upphandling och uppföljning av matens ursprung


Syfte:
Mötet syftar till att samla målgrupper inom hela livsmedelskedjan för en gemensam dialog om inköp och uppföljning av mat till offentliga kök. Mötet fungerar även som en uppstart för Upphandlingsmyndighetens arbete med digitala möjligheter i den offentliga livsmedelsaffären.

Målgrupp: Upphandlare, chefer och medarbetare inom måltidsverksamheten, tjänstepersoner som arbetar med näringslivsutveckling miljöfrågor och planering, politiker/beslutsfattare, företagare, lantbrukare, grossister, branschorganisationer med flera.

Tid: Tisdag 9 oktober 10.00 - 16.00, fika från 9.30

Plats: Länsstyrelsen i Göteborg, Stora Badhusgatan 2B, lokal Hörsalen

Seminariet är kostnadsfritt men om du är anmäld och inte kommer så debiteras du en kostnad av 500 kronor. Platsen kan överlåtas till annan person.

Program


9.30 Drop-in med kaffe/te och smörgås

10.00 Välkommen, presentationsrunda och inledning
Upphandlingsmyndigheten, Landsbygdsnätverket/MATtanken, Länsstyrelsen

10.10 Befintliga digitala informationsmöjligheter på livsmedelsområdet Upphandlingsmyndigheten

10.25 Varför är det så viktigt att kunna se ursprunget på maten för oss som köpare?
Conny Bjurman, Skövde kommun

10.40 Ursprungsinformation - överväganden, konsekvenser och kostnader för anbudsläggare
Representant från Martin & Servera

10.55 Ursprungsinformation - överväganden, konsekvenser och kostnader för underleverantörer till anbudsläggare
Daniel Nyman, Atria

11.10 Värdet av en kontrollerad ursprungsmärkning
Maria Forshufvud, Svenskmärkning AB

11.25 Hur kan vi få informationen om grisens ursprung att följa med genom hela värdekedjan?
Ingemar Olsson, Sveriges grisföretagare

11.40 Sammanfattning av det digitala landskapet inför gruppdiskussionerna

12.00 Lunch

13.00 Gruppdiskussioner
Hur kan vi tillsammans bidra till att de måltider som serveras har ett känt ursprung?

15.00-16.00 Sammanställning av förslag utifrån gruppdiskussionerna
Vägen framåt för att omsätta digitala möjligheter till praktisk verklighet

Har du frågor eller synpunkter, kontakta:

Eva Sundberg, MATtanken
eva.sundberg@jordbruksverket.se, 073-232 55 70

Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen i Västra Götaland
pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se, 010-224 52 84

Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten
monica.sihlen@uhmynd.se, 076-502 17 20

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post