Landsbygdsnätverket

Rundabordssamtal om ursprungsfrågan: "Vi tog ytterligare steg"

Närmare 50 representanter från grossister, tjänsteleverantörer och inte minst producenter samlades nyligen för ett virtuellt rundabordssamtal om livsmedelsursprung, arrangerat av Kost & Näring och MATtanken i samarbete med livsmedelsinformationsföretaget Dabas.

– Det blev en bra träff som tog oss ytterligare ett steg framåt, mot målet att på ett enkelt sätt kunna ha koll på var maten kommer från i offentliga kök. Jag hyser goda förhoppningar om att vi närmar oss den dagen då vi har svaren på HUR vi kan lösa ursprungsfrågan, säger Eva Sundberg, som respresenterade MATtanken vid rundabordsamtalet som genomfördes i januari 2021.

– Vi jobbar vidare med att driva frågan och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, tillägger Eva.

Syftet med samtalet var att sprida kunskap om den uppmaning om tydlig och konsekvent ursprungsinformation av livsmedel som Kost & Näring och MATtanken riktade till branschens aktörer våren 2020 – och att gemensamt diskutera möjligheter, hinder och praktiska vägar framåt.

– Tack vare att inbjudan gick ut via Dabas fick vi bättre representation av producenter. Det är en grupp som vi tidigare haft svårt att nå ut till, säger Anna Svartsjö, sammankallande i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling.

– För första gången fick vi ord på vad för problem aktörerna ser med tydligare ursprungsmärkning, snarare än bara att de ser problem. Och det är avgörande för att komma vidare, fortsätter Anna.

LÄS MER

Nyheten om rundabordssamtalet och intervjun med Anna Svartsjö, kommer ursrpungligen från Kost & Näring. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post