Landsbygdsnätverket
Illustration: En grupp människor. Över deras huvuden finns symboler: en hjärna, en glödlampa, en raket

Vi skalar upp arbetet med erfarenhetsutbyte inom Ett nytt recept för skolmåltider

MATtanken/Jordbruksverket har uppdraget att inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider fortsätta vara med och skapa förutsättningar för nätverkande. Alla som är intresserade av att utveckla hållbara skolmåltider är välkomna att delta! Ett nytt recept för skolmåltider är ett nationellt projekt som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova.

MATtanken bygger vidare på det arbete som startades upp under tematräffarna våren 2022 - och skalar upp arbetet med erfarenhetsutbyte.

Så här planeras arbetet framöver:

  • MATtanken lanserar en erfarenhetsbank (preliminärt i mitten av februari) som samlar allt från små idéer till stora projekt. Tanken är sedan att använda erfarenhetsbanken som språngbräda för att sprida goda exempel, inspirera och lära av varandra. Detta är ett sätt att skala upp och ge spridning till allt fint arbete som sker runtom i landet kring hållbara skolmåltider!
  • Vi vill underlätta djupare dialog i specifika frågeställningar, för ökat erfarenhetsutbyte. Det sker till exempel genom tematräffar och studiebesök.
  • Vår ambition är att fånga upp det som händer på regional nivå ute i landet. Bjud gärna in oss till regionala arrangemang och nätverksträffar.
  • Vi sprider möjligheter att använda SKR:s Deladigitalt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ett forum där man snabbt och enkelt kan bolla tankar och få svar på frågor som rör offentliga måltider.

Vi i MATtanken ser fram emot ett fortsatt nätverkande inom ”Ett nytt recept” och hoppas att många vill haka på – för att tillsammans bidra till den fortsätta utvecklingen av hållbara skolmåltider.

Erfarenhetsbanken – en plats för inspiration och omvärldsbevakning


En ny Erfarenhetsbank kommer lanseras i början av 2023. Den ska samla goda exempel som bidrar till utveckling av hållbara offentliga måltider. Alla bidrag är viktiga, vi välkomnar stort och smått!

Redan nu pågår arbetet med att fylla Erfarenhetsbanken med innehåll – och du kan bidra med din erfarenhet direkt! Det kan vara goda exempel på arbetssätt, metoder, projekt, samarbeten eller egentligen vad som helst som bidrar till att göra offentliga måltider mer hållbara. Det kan handla om måltiden som pedagogiskt verktyg, upphandling och inköp, måltidsmiljö, kompetens, barns/elevers/personalens delaktighet, eller något annat.

Skicka in ditt bidrag här!

Vi kommer sprida goda exempel från erfarenhetsbanken i MATtankens forum och kanaler, för att bidra till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. I sociala medier taggar vi erfarenheterna med #ettnyttrecept.

Aktuellt

  • Att maten är hälsosam och lagad av bra råvaror räcker inte alltid. För att uppnå mer hållbara skolmåltider spelar många olika faktorer in – som också gör att maten hamnar i magen. Läs mer i artikeln Hallå där, Elin Sandström på Livsmedelsverket! Elin koordinerar projektet Ett nytt recept för skolmåltider.

  • Ökad förståelse mellan yrkesgrupper och större insikt om vad som gör att maten hamnar i magen. Det är några av de resultat som projektet Ett nytt recept för skolmåltider lett till i Munkedals kommun, så här långt. Läs mer i reportaget Munkedal delar erfarenheter från Ett nytt recept.

  • Goda erfarenheter kan göra skillnad! Allt ifrån det enkla och vardagsnära till de större projekten behövs för att utveckla mer hållbara offentliga måltider. Läs mer i artikeln 3 frågor om Erfarenhetsbanken.

  • I projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som initierades av Vinnova, läggs nu planen för det fortsatta arbetet med att utveckla mer hållbara skolmåltider. Läs mer i artikeln Hallå där, Alexander Alvsilver på Vinnova!
Illustration för projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Två barn vid ett matbord.

Planerade aktiviteter våren 2023


Tematräff 15 mars: Mer mat i magen

MATtankens tematräffar under 2022 blev uppskattade. Onsdagen den 15 mars planerar vi för en ny digital tematräff med det övergripande temat Mer mat i magen.

Mer info kommer inom kort.

Anna Lundstedt

Kontakt

Har du tankar och idéer kring hållbara skolmåltider?
Hör av dig till MATtanken!

Samordnare Anna Lundstedt, tel. 036-15 59 05.

Ett nytt recept för skolmåltider

Skolmåltiderna har kopplingar till hela livsmedelskedjan och når många barn och unga, därför är skolmåltiderna ett utmärkt nav för att arbeta med omställningsfrågor. Det övergripande målet för projektet är hållbarhet ur alla tre dimensionerna i skolmåltidssystemet fram till 2030.

Här hittar du mer information om Ett nytt recept för skolmåltider.

Hållbara skolmåltider är en av de frågor som MATtanken på olika sätt bevakar och arbetar med kontinuerligt.

Under fliken inspiration hittar du flera artiklar och länkar till webbinarier som rör hållbara skolmåltider.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post