Landsbygdsnätverket

Greppa Näringen och närings-belastning - om rådgivning, utvärderingsresultat och rekommendationer

Lunchwebbinarium den 30 januari

För att utvärdera rådgivningen inom Greppa Näringen på nationell nivå undersöks växtnäringsbalanserna hos gårdar som har fått rådgivning mellan åren 2001–2020.


I webbinariet den 30 januari diskuterades hur utvärderingsresultaten och rekommendationerna på nationell nivå kan tas om hand av olika aktörer inom Greppa Näringen.

Utvärderingen visar att det inte går att fastställa ett samband mellan mer rådgivning och ett minskat överskott i gårdarnas växtnäringsbalanser. Samtidigt visar utvärderingen att gårdar inom alla produktionsinriktningar i de flesta av Sveriges län har minskat sitt överskott av växtnäringsämnen i växtnäringsbalansen över tid.

Dessa utvärderingsresultat landar i en relativt komplex kontext. Greppa Näringen är en etablerad del av rådgivningen inom jordbrukspolitiken och kan visa på olika resultat och exempel på framgångar. Greppa Näringen har under 20 år samlat ett gediget dataunderlag i form av växtnäringsbalanser. Växtnäringsbalanserna används främst i rådgivningssynpunkt för att visa på olika åtgärder som en gård kan vidta för att minska ett överskott av näringsämnen. Detta överskott indikerar en risk för näringsbelastning till luft och vatten och därför har Greppa Näringen arbetat aktivt för att minska överskotten.

Även om växtnäringsbalanser kan ses som ett lite trubbigt instrument för utvärdering så är det ett viktigt underlag för att förstå rådgivningens påverkan över tid.

Publicerades