Landsbygdsnätverket

Gröna kluster – se hela kartan

Det finns många gröna kluster i Sverige som bidrar till landsbygdens och de gröna näringarnas utveckling. Nu har vi samlat 17 av dem på ett ställe. Här kan du se var de finns och läsa om hur de jobbar.

– Den stora nyttan med de gröna kluster som finns över hela Sverige är att de har en nära kontakt med företagen inom de gröna näringarna och ser deras behov av utveckling, säger Nils Lagerroth vid Landsbygdsnätverkets kansli. Detta gör att de aktiviteter som görs av klustren själva, eller av de organisationer som finns anknutna till klustren, såsom möten, rådgivning, utvecklingsprojekt mm, blir mer träffsäkra och effektiva.

– Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för gröna näringar har valt att samla dem på vår webb för att visa på vilken resurs dessa är för landsbygden och det gröna näringslivet, och på den möjlighet till utveckling de kan bidra med, säger Nils Lagerroth.

Du hittar dem genom att klicka på det kluster du vill läsa om eller alla samlade på vår sida Gröna kluster

Publicerades