Landsbygdsnätverket
Porträtt på Catarina Nordin Thorpe framför en kyrka.

Catarina Nordin Thorpe, ordförande i arbetsgruppen Smarta landsbygder.

Hallå där...Catarina Nordin Thorpe

Du är ju ordförande i vår arbetsgrupp för Smarta landsbygder. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?

‑ Oj! Det riktigt bubblar kring begreppet Smarta landsbygder just nu, det finns så många sätt man kan jobba smart på. Men den viktigaste frågan är hur vi i Sverige kan underlätta för bygder att arbeta smart.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?
‑ Jag hoppas att fler bygder börjar föra ett samtal om bygden, om vad man tycker om och uppskattar hos platsen man bor på. Det bygger en viktig grund för och på sikt arbeta visionärt och strategiskt och i den riktning man tillsammans bestämmer.

Vad är på gång framåt?
‑ Just nu tittar vi på vad det finns för metoder som kan underlätta för att strukturera upp ett samtal i bygden. Det finns flera bra metoder, som exempelvis LEA och LUP, men ingen av dem lyckas riktigt hantera stora snabba omställningsfrågor, som till exempel klimatutmaningarna. Därför kallar vi det arbetet Omställningsplan 3.0, eftersom vi skulle vilja försöka lägga på den dimensionen.

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?
‑ Det första är vår webbsida, där man snabbt kan skapa sig en bild av vilken hjälp som finns att få redan nu – både när det gäller rådgivning och finansiering. Det andra är att vi bidrar med inspiration om hur man kan arbeta smart och här finns många länkar. Det tredje är inspiration till hur man kan utveckla ett smartare samarbete mellan bygd, kommun och region. Det materialet är på gång i början av 2021.

Arbetsgruppens syfte och mål

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Smarta landsbygder ska främja lärande och erfarenhetsutbyte för att sprida och utveckla konceptet Smarta landsbygder.

Arbetsgruppens medlemmar finns på den här sidan

Läs mer om gruppen på den här sidan

Publicerades