Landsbygdsnätverket
Thomas Börjesson står bland grönska utomhus iklädd en mörkblå tröja

Foto Agroväst

Hallå där Thomas Börjesson

Agroväst är svensk partner i ett nytt Horizonprojekt, kallat Oper8. Där ingår sex andra länder och målet är att minska herbicider för ogräsbekämpningen. Kan du beskriva projektet och din roll i det?

– Det övergripande syftet med Oper8 är att herbicider för ogräsbekämpningen ska minskas och ersättas med alternativa metoder. Det finns risker för både hälsa och miljö med herbicider. Fler och fler ogräs blir dessutom resistenta.

EU:s mål är att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket med 50 procent fram till 2030. Samtidigt måste lantbrukarna klara produktion och lönsamhet.

– Jag var projektledare för ett EIP-projekt, Platsspecifik ogräsbekämpning, och det är mina erfarenheter från det projektet som gjorde att jag och Agroväst kom med i Oper8 tillsammans med en lång rad forskare och innovatörer. De representerar sju andra innovationsprojekt inom EIP i de olika länderna.

Hur ska ni jobba?
– I Oper8 ska vi samla erfarenheter från olika länder gällande alternativa lösningar. Vi inleder med en kartläggning, men vi vill också ta reda på vilka attityder lantbrukare, rådgivare och myndigheter har till herbicider respektive till alternativa metoder. Vilka metoder tror man mest på och varför.

Var med och svara på enkäten

– Vi är mycket tacksamma om så många som möjligt besvarar den enkät vi har gjort för att få svar på de här frågeställningarna. Ju fler som svarar desto mer nytta kan vi alla få av resultatet. Det kommer att bilda underlag för olika aktiviteter som fältdemonstrationer och information via olika media.

Enkäten finns på Agrovästs webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Svara gärna innan den 9 april.

Publicerades