Landsbygdsnätverket
Thomas Norrby, SLU

Hallå där, Thomas Norrby

Du är samverkare på SLU, bland annat med ansvar för ett regeringsuppdrag att stärka och synliggöra svensk landsbygds- och regionalforskning. Vad händer inom landsbygdsforskning just nu?

Ska man sammanfatta det med ett ord är det nog: Wow! Det är så många spännande forskare från så många olika discipliner som forskar på frågor där landsbygderna möter utmaningar, eller där man ser möjligheter i ljuset av den förestående omställningen. Det pågår viktig forskning inom allt från till exempel lokal service, äldreomsorg, entreprenörskap, och infrastruktur, liksom kring samverkan och konflikter kring naturresurser, men också frågor om flernivåstyrning och politikens utformning och praktik. Stor mångfald!

Pengar till forskning

Forskningsrådet Formas fick inför 2021 ett uppdrag att göra en riktad utlysning till landsbygds- och regionalforskning. Där har nu 11 forskargrupper fått medel för fyra år. Gå gärna in på Formas hemsida (www.formas.se Länk till annan webbplats.) så hittar ni vilka de är. De är givetvis bara en mindre grupp men det viktiga är signalvärdet att regeringen väljer att rikta medel till just landsbygdsforskning.

Även forskning måste byggas underifrån. Därför gjorde SLU inom ramen för sitt uppdrag en utlysning våren 2020 för nätverkande och konferenser (som blev lite uppbromsat på grund av pandemin) och nu i oktober 2021 bjöd vi in alla landsbygdsforskare till en forskarkonferens. Vi hade hoppats på ett 30-tal papers men fick mer än 60 inskickade bidrag. Konferensen kom att samla drygt 80 forskare och den gav verkligen mersmak. Känslan beskrivs kanske bäst av forskaren inom pedagogik och småskolor som sa:

Wow – så många som forskar på områden som gränsar till och skulle stärka min egen forskning!

Internationell forskning

Jag vill också peka på att svenska forskare är aktiva på den internationella scenen, till exempel i Journal of Rural Studies Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Titta exempelvis på Seema Arora Jonssons och Oscar Larssons artikel om ”Migrant integration and rural governance”, Rhiannon Pugh och Alexandre Dubois artikel om periferier, eller Anna Zachrissons och Therese Bjärstigs artikel om samhällsplanering av marken i glest befolkade områden.

Kunskapsblogg

Avslutningsvis – du hittar mer om svensk landsbygds- och regionalforskning på vår hemsida och blogg om Kunskaper för landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kul att notera är att vi våren 2020 fick 15 ansökningar från olika landsbygdsforskare, i vår nuvarande utlysning fick vi 57 ansökningar. Så nätverket av forskare inom landsbygds- och regional utveckling växer!

Vill du veta mer, hör av dig till Patrik Cras eller Emil Planting Mollaoglu som håller ihop arbetet. Eller – varför inte helt enkelt höra av dig till din närmaste högskola eller universitet och börja samverka!

Publicerades