Landsbygdsnätverket
Tre personer står framför en whitenboard med post-its.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Hur kan vi utveckla och stödja Smarta landsbygder?

Tre webbinarier i början av 2021

I januari och februari bjuder vår arbetsgrupp för Smarta landsbygder in till en webbinarieserie i tre delar. Dessutom släpps en podd på ämnet.

Lokal utveckling har allra bäst förutsättningar att lyckas om den sker med stöd av och i dialog med kommunen. Kommunen har å sin sida bäst förutsättningar att stötta lokal utveckling om det finns ett fungerande samspel med regionen. När detta fungerar får vi Smarta landsbygder!

Webbinarieserien riktar sig till dig som är tjänsteperson i en kommun eller region. Målet är att ge den kommunala och regionala nivån verktyg för att på bästa sätt stödja utvecklingen av Smarta landsbygder.

Onsdagen den 13 januari släpps podden Smarta landsbygder – om kreativa lösningar på lokala utmaningar. Avsnittet ger en grund för det vi tar upp i webbinarierna. Håll utkik på sidan Podden Landet.

Anmälan

Du kan välja att delta i ett eller flera webbinarier i serien. Anmäl dig senast den 16 december.

Länk till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om webbinarierna


Smarta landsbygder – ur ett kommunalt perspektiv

Måndag 18 januari, klockan 13-15

Målgrupp: Tjänstepersoner i kommuner med ansvar för landsbygdsutveckling, samhällsplanering och liknande frågor.

Innehåll: Kort inledning av Regina Westas Stedt, Daniel Granello och Catarina Nordin Thorpe. Forskaren Patrik Cras, SLU, presenterar en studie som är genomförd på uppdrag av Tillväxtverket om kommuners och regioners arbetssätt. Thomas Norrby leder erfarenhetsutbytet utifrån frågor som:

  • Hur jobbar vi i dag med Smarta landsbygder?
  • Hur samverkar vi med lokala aktörer och med regionen?
  • Hur kan vi utveckla detta?

Smarta landsbygder – ut ett regionalt perspektiv

Måndag 25 januari, klockan 13-15

Målgrupp: Tjänstepersoner i region med ansvar för landsbygdsutveckling, regional utveckling och liknande frågor.

Innehåll: Kort inledning av Regina Westas Stedt, Daniel Granello och Catarina Nordin Thorpe. Forskaren Patrik Cras, SLU, presenterar en studie som är genomförd på uppdrag av Tillväxtverket om kommuners och regioners arbetssätt. Thomas Norrby leder erfarenhetsutbytet utifrån frågor som:

  • Vilka verktyg har vi för att stötta smarta landsbygder?
  • Hur jobbar vi med kommunerna idag?

Smarta landsbygder – gemensamt kunskapsutbyte

Måndag 1 februari, klockan 13-15

Målgrupp: Tjänstepersoner i både kommuner och regioner med ansvar för landsbygdsutveckling, samhällsplanering, regional utveckling och liknande frågor.

Innehåll: Britta Hermelin, professor Linköpings universitet, ger oss en bild framgångsfaktorer i samspel mellan kommun och region. Här bygger vi sedan vidare på de tidigare webbinarierna. Syftet är att diskutera och konkretisera arbetsformer för ett hållbart samarbete mellan kommuner och regioner för att stödja smarta landsbygder.

Publicerades