Landsbygdsnätverket
En tecknad bild av land och stad som visar att Leader fyller 30 år

Leader firar 30 år och förenklar inför framtiden

Leader är en lokal utvecklingsmetod som har använts i 30 år. Den engagerar lokala aktörer i utformningen och genomförandet av strategier, beslutsfattande och resurstilldelning för utvecklingen av hela EUs landsbygdsområden. Se filmen där elva olika länder delar sina berättelser om vad Leader har bidragit till under åren.

Maria Gustafsson, kanslichef Landsbygdsnätverket

Leader genomförs idag av cirka 2800 lokala aktionsgrupper (LAG), som täcker 61procent av landsbygdernas befolkning i EU. De samlar offentliga, privata och civila samhällets intressenter i ett visst område. Bara i Sverige finns 53 leaderområden där det jobbas med lokalt ledd utveckling.

- Nu firar vi alla framgångar som leader uppnått under alla dessa år och smakprov på det tycker jag kommer fram i filmen, säger Maria Gustafsson som är kanslichef på Landsbygdsnätverket.

- När vi blickar framåt finns rapporten från det europeiska nätverket om hur finansiering till leaderprojekt kan förenklas i framtiden, säger Maria Gustafsson. Det är viktigt för att metoden ska fortsätta gör nytta.

Det kan du läsa mer om i rapporten från LEADER Thematic Lab LEADER funding made simpler. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades