Landsbygdsnätverket
Grön traktor kör på en åker

Lunchseminarie: Social hållbarhet i lantbruket

Välkommen till lunchseminarium måndagen den 16 maj klockan 12.10 - 12.50.

Ökad social hållbarhet i lantbruket är en nödvändigt för ett långsiktigt brukande och för att nå nationella och globala miljömål. Lyssna till Magnus Ljung från RådNu, SLU.

Magnus sammanfattar kunskapsläget med avseende på socialt hållbar utveckling och med koppling till markanvändning generellt och betesbaserad produktion mer specifikt. Vi får en översikt av definitioner och faktorer av betydelse för social hållbarhet samt en del råd och rekommendationer. En central slutsats är att nya arbetssätt och stöd kan bidra till ökad social hållbarhet på flera nivåer samtidigt – från lantbrukarens välbefinnande till den sociala legitimiteten för samhällets institutioner

Anslut till seminariet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades