Landsbygdsnätverket
Kollagebild. Från vänster: En manlig fiskare som hanterar en fisk på ett skärbräde, en kvinna bland några kor i en hage och en kvinna som skjutsar barn i en lådcykel på en landsväg.

Så blir Landsbygdsnätverket i nästa period

Efter årsskiftet startar den nya programperioden för den gemensamma jordbrukspolitiken. Men vad innebär den för oss i Landsbygdsnätverket?

Porträttbild man med glasögon

Jan Cedervärn. Foto: Jordbruksverket.

I förra veckan fick Jordbruksverket formellt uppdraget från Näringsdepartementet att upprätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet samt landsbygdsutveckling. Nätverket ska även fortsättningsvis samla organisationer från näringslivet, civilsamhället, rådgivningen, forskningen och myndigheter.

Jan Cedervärn, avgående ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp och Jordbruksverkets överdirektör, berättar att Jordbruksverket välkomnar uppdraget och att myndigheten har förberett sig under en längre tid. Den har bland annat bjudit in nya organisationer till styrgruppen som återspeglar målen som nätverket ska bidra till.

– Nyheten är att det nu är ett nätverk för hela den gemensamma jordbrukspolitiken, samtidigt som det fortsätter att samla aktörer inom fiske och vattenbruk samt landsbygdsutveckling. Därför behåller vi namnet Landsbygdsnätverket, säger Jan Cedervärn.

Han betonar också att landsbygdsutveckling genom Leader fortfarande är en viktig del i Landsbygdsnätverket. De nationella nätverken ska enligt EU-regelverket särskilt genomföra insatser inom Leader och det Europeiska innovationspartnerskapet, EIP.

– Den nya styrgruppen prioriterar nu i enlighet med vad som står i Strategiska planen, förordningen och vad som lyfts i framtidsdialogen med 199 personer från 79 organisationer och myndigheter, säger Jan Cedervärn.

Organisationer i den nya styrgruppen

 • LRF
 • LRF Ungdomen
 • Ekologiska Lantbrukarna
 • Jordbruksverket
 • Naturskyddsföreningen
 • SLU
 • Naturvårdsverket
 • Lokal utveckling Sverige, LUS
 • Hela Sverige ska leva
 • Coompanion
 • Tillväxtverket
 • Hushållningssällskapens förbund
 • RISE
 • Länsstyrelserna
 • Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO
 • Matfiskodlarna

Mer information

Läs hela det formella uppdraget från Näringsdepartementet i dokumentet nedan.

Uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken Pdf, 112.8 kB, öppnas i nytt fönster.