Landsbygdsnätverket
Leaders logotype

Start för urvalskommittén som ska bedöma lokala utvecklingsstrategier

Idag samlas för första gången den urvalskommitté som ska bedöma 40 lokala utvecklingsstrategier för 2023-2027. Representanterna i kommittén är från ideell, privat och offentlig sektor. Bedömning och poängsättning av strategierna sker enligt de urvalskriterier som Jordbruksverket tagit fram.

Ledamöterna i kommittén kommer från Hela Sverige ska leva, LAG, Coompanion, SKR, Länsstyrelsen, Gröna kluster och Jordbruksverket. 

Arbetet för urvalskommittén inleds med en introduktionsdag och fortsätter i februari med en utbildning i de kriterier som är utgångspunkt för arbetet. Målsättning är att leaderområden ska få besked om prioritering och budget per område under juni månad.

Vill du veta mer om urvalsprocessen för lokala utvecklingsstrategier? Mer information hittar du på Jordbruksverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades