Landsbygdsnätverket
På bilden ses Anna Ross som är nationell chef för sociala medier på Lantbrukarnas riksförbund. Anna föreläste på Landsbygdsnätverkets kommunikatörsträff. Hon står i solen på ett fält iklädd rutig skjorta.

Anna Ross som är nationell chef för sociala medier på Lantbrukarnas riksförbund föreläste på nätverkets kommunikatörsträff. Foto Privat

Stort intresse för nytt nätverk för kommunikatörer

Hur kan vi bli bättre på att kommunicera landsbygdsfrågor? Finns det fördelar med att samverka mer? Vad kan vi lära av varandra? Det var några frågor som ett sextiotal personer diskuterade på Landsbygdsnätverkets första träff för kommunikatörer och kommunikationsansvariga från medlemsorganisationerna.

– Landsbygderna får en starkare röst om vi kan kroka arm med varandra lite oftare i arbetet med att kommunicera, säger Anna Ross, nationell chef för sociala medier på Lantbrukarnas riksförbund, som var inbjuden för att berätta om de utmaningar och möjligheter som finns med sociala medier idag.

Anna Ross talade om taktik i sociala medier, om vikten av att vara personlig och att känna sin målgrupp. Hon reflekterade även över hur det är att arbeta i dagens medielandskap med starkt polariserade åsikter och så kallade troll i kommentarsfälten. Men också om vad som hänt sedan i höstas när Facebooks algoritmer dramatiskt började prioritera ner organiskt innehåll till förmån från betalt.

Kommunicera framtidens stora frågor

– Jag tror att det finns ett behov av ett nätverk för oss som arbetar med kommunikation som rör landsbygder och gröna näringar. Framtidens stora frågor som hållbarhet, klimatet och mat till en växande befolkning kommer hitta sina lösningar med rötter i landsbygderna. Tillsammans kan vi sprida hopp och lyfta fram hur landsbygder och städer hör samma, säger Anna.

Syftet med träffen var att skapa ett aktivt nätverk för kommunikatörer och kommunikationsansvariga i Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer. På träffen blev det tid till både samtal i mindre grupper och i storgrupp.

– Vi har fått en fin respons idag från deltagarna. Intresset av att nätverka är stort och vi har fått del av många tips och tankar om fortsättningen. Nu ska vi utvärdera all input och se hur vi tar detta vidare, säger Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare vid Landsbygdsnätverkets kansli som varit med och planerat träffen.

Nya planer framåt

– Jag upplever att det blev ett bra möte. Digitala träffar är ju en fördel när så många kommer från olika platser i landet men vi planerar även för en större fysisk träff framöver, säger Sara Uddemar, kommunikationssamordnare på nätverket, som höll ihop mötet som moderator.

I en gemensam summering på slutet av träffen framkom att deltagarna var positiva till en fortsättning. Kommunikatörerna som var med vill fortsatt ha inspiration, föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Flera deltagare uttryckte också att det vore värdefullt att kunna göra kampanjer ihop, att hitta gemensamma nämnare och sätta mål tillsammans.

Vill du vara med?

Nu pågår namntävling ”Döp vårt nätverk” och Landsbygdsnätverkets kansli vill gärna få in fler personer som är intresserade av att ingå i en arvoderad arbetsgrupp för att planera och driva nätverket framöver.

Vill du vara med i det nystartade kommunikatörsnätverket finns mer information på vår webbsida Ett nätverk för kommunikatörer och kommunikationsansvariga

Publicerades