Landsbygdsnätverket

Tips om projektbidrag - Grannskapsiniativet

Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa

Syftet med Grannskapsiniativet är att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige. Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.

Vilka kan söka?
Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser kan söka stöd på 20 000 - 50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen och kan vara under en till nio månader.

Läs mer om Grannskapsinitiativet och ansök på Postkodsstiftelsens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor? Kontakta Evelina Båverman, Koordinator Grannskapsinitiativet, Tel. 073 398 03 54

Publicerades