Landsbygdsnätverket
Tre personer som går på en åker i solnedgång.

Foto: Picmonkey

Träff: Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna

Den 3 maj arrangerar vår arbetsgrupp för nyanländas inkludering en träff om utbildning och arbete i lantbruk, trädgård och livsmedelsföretag.

Målgruppen för träffen är i första hand utrikesfödda i Närke, Sörmland och Västmanland men deltagare från hela landet är välkomna.

I programmet medverkar bland annat Naturbruksskolorna, LRF, Arbetsförmedlingen, SIOS/Somaliska Riksförbundet, Hela Sverige Ska leva och Åsa Folkhögskola.

Maria Dirke från Agro Sörmland modererar träffen.

Publicerades