Landsbygdsnätverket

Tre frågor till Jan Cedervärn om nätverkets framtidsdialog

Porträttfoto: Jan Cedervärn

Hallå där Jan Cedervärn. Du är överdirektör vid Jordbruksverket och ordförande i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Nu drar styrgruppen igång en framtidsdialog för nätverket. Berätta mer!

Varför genomförs framtidsdialogen?

Framtidsdialogen är vårt verktyg för att kunna få en bild av vilka behov och intressen för nätverksaktiviteter som finns hos medlemmarna. Underlaget används sedan i arbetet med att ta fram inriktning och aktivitetsplan för verksamheten de kommande åren, då vi också går in i en ny programperiod och kommer att verka inom Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Varför är det viktigt att delta?

Vi är ett nationellt nätverk med organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. Det är angeläget att vi i styrgruppen för Landsbygdsnätverket får en så bra bild som möjligt av vilka behov medlemmarna har på kort och lång sikt. Utifrån den bilden gör vi sedan en analys av hur vi på bästa sätt, med de verktyg och resurser som finns, kan skapa aktiviteter och insatser som skapar värde hos medlemmarna.

Vad händer efter dialogen?

Underlaget sammanställs och analyseras av nätverkets kansli och styrgrupp och utgör sedan ett viktigt underlag när vi tar fram aktivitetsplanen för Landsbygdsnätverkets arbete under 2023-2024.

Läs mer om framtidsdialogen

Här hittar du all information om Landsbygdsnätverkets dialog om verksamheten 2023-2024. Länk till annan webbplats.

Publicerades