Landsbygdsnätverket
Skördetröska

Foto Stefan Örtenblad

Tyck till om plan för arbetet med jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS)

Jordbruksverket arbetar med ett regeringsuppdrag som handlar om jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS). En del i uppdraget är att ta fram en plan över hur stödmyndigheter ska arbeta med stöd till samarbete, kompetensutveckling och innovation (EIP-Agri) inom ramen för Sveriges strategiska plan. Nu kan din organisation lämna synpunkter på förslaget fram till den 18 april.

Det finns nu ett förslag kring stödmyndigheternas arbete med stöd till samarbete, kompetens­utveckling och innovation. Det är en plan över prioriteringar för att nå målen i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.

– Förslaget bygger till stor del på tidigare utredningar, behovsanalyser i den strategiska planen samt dialog, workshopar och förstudier där olika intressenter varit med, säger Frida Sporre, samordnare på Jordbruksverkets Näringsutvecklingsenhet.

– Vi har skickat ut förslaget till en rad organisationer och arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket, men även andra kan lämna synpunkter, säger Frida Sporre.

Vill din organisation ta del av förslaget kan du kontakta Näringsutvecklinsenheten på Jordbruksverket

Publicerades